Excel

Suma

Auto sumowanie jest podstawową funkcją arkusza kalkulacyjnego. 

Wykorzystujemy ją do sumowanie wierszy lub kolumn z danymi.

Przykład funkcji suma – =suma(b2:b22)

Średnia

Dzięki funkcji „średnia” możemy obliczyć np: średnią ocen uczniów w klasie, lub średnia ocen pojedynczych uczniów.

Przykład funkcji średnia – =średnia(b2:b22)

Blokowanie adresu

Znak $ powoduje zablokowanie adresu komórki użytej w formule. Przykład – =b2*$C$6

Stosujemy blokadę jeśli chcemy zakres komórek przeliczyć przez dane zawarte w jednej komórce. Np: kwoty podane w złotówkach przeliczyć po kursie obcej waluty, który jest zapisany w jakiejś komórce. 

Jeżeli

Oblicz średnią pensję pracowników i przy pomocy funkcji „jeżeli” porównaj ją z zarobkami wszystkich pracowników. 

Przykład funkcji średnia – =średnia(b2:b20)

Przykład funkcji jeżeli – =jeżeli(b2>g4;”prawda”;”fałsz”)

Wynik działania funkcji ma wykazać czy dany pracownik zarabia więcej czy mniej niż średnia.

Baza danych

Plik bazy danych.